Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

Bacterfields Vilkår og Betingelser for brug

Tak fordi du besøger Bacterfield.com. Vi håber du finder vores hjemmeside informativ og fornøjelig. Læs venligst nøje Vilkår og Betingelser som du finder i dette dokument, da enhver brug af denne hjemmeside er en automatisk accept af de Vilkår og Betingelser som er angivet heri.

Hele vejen igennem denne hjemmeside refererer “vi”, “os”, “vores”, Bacterfield” og “Live” Bacterfield GmBH. “Du” eller “dig” refererer til enhver person som besøger websiden.

Websidens fortrolighedspolitik

Bacterfield respekterer din ret til privatliv når du burger vores websider og kommunikerer elektronisk med os. Alt personlig information eller materiale sendt til Bacterfield websiden er underlagt Bacterfields politik fortrolighed og beskyttelse af personlig data.

Nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet af oplysninger

Selvom vi gør alt hvad vi kan for at garantere nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne på denne webside, er vi ikke ansvarlige hvis den information, som er tilgængelig ikke er nøjagtig eller fyldestgørende. Enhver stolen på materialet på denne hjemmeside er på eget ansvar. Du er enig i, at det er dit eget ansvar at holde øje med ændringer i materialet og informationer som er tilgængelige på denne webside.

Overførsler

Alt ikke-personlig kommunikation eller materiale som du overfører til denne hjemmeside, det være sig på mail eller anden vis, inklusiv data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil ikke blive behandlet fortroligt. Alt hvad overføres eller postes bliver Bacterfields ejendom og kan bruges til ethvert formål, inklusiv, men udelukkende, gengivelse, afsløring, overførsel, udgivelse samt udsendelser og opslag. Ydermere kan Bacterfield frit benytte enhver idé, opfindelse, kunstværk, udvikling, forslag eller koncept-idé indeholdt i den kommunikation du sender til hjemmesiden til ethvert tænkeligt formål (inklusiv, men ikke udelukkende udvikling, produktion, reklamering og markedsføring af produkter). En sådan brug er uden kompensation til den part som har indsendt informationen. Ved at indsende information, garanterer du samtidig at du ejer materialet/indholdet, at det ikke er ærekrænkende og at Bacterfields brug ikke overskrider tredje parts rettigheder eller på anden vis placerer os i strid med gældende lovgivning.

Faglige ejendomsrettigheder

Al copyright og anden faglig ejendomsrettighed i alt tekst, billeder og andet materiale på hjemmesiden er Bacterfields ejendom, eller er inkluderet med tilladelse af den relevante ejer. Du har lov til at gennemse denne hjemmeside, gengive ekstrakter ved udskrivning, downloade til en harddisk eller med henblik på distribution til andre personer. Dette kan kun ske under forudsætning af, at du overholder alt ophavsret og holder andre navnebeskyttede meddelelser intakte, og at ovennævnte varemærkehenvisning fremgår på sådanne reproduktioner. Ingen gengivelse af nogen del af denne hjemmeside må sælges eller distribueres for kommerciel gevinst, ændres og/eller indarbejdes i andres arbejde, publikationer eller hjemmesider. Varemærker, logoer, tegn og servicemærker (samlet "Varemærker"), der vises på denne hjemmeside tilhører Bacterfield GmbH. Intet indhold på denne hjemmeside skal opfattes som tildeling af licens eller ret til at bruge varemærker vist på denne hjemmeside. Din brug/misbrug af varemærkerne, der vises på denne hjemmeside eller i andet indhold på denne hjemmeside, undtaget i henhold til disse Vilkår og Betingelser, er strengt forbudt. Det oplyses også, at Bacterfield indenfor lovens fulde omfang kraftigt vil håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder.

Links til andre hjemmesider

Links på Bacterfields hjemmesider kan lede dig udenfor vores netværk og systemer og Bacterfield tager ingen ansvar for indholdet, nøjagtigheden eller funktionen af disse tredjeparts hjemmesider. Disse links stilles til rådighed I god tro og Bacterfield kan ikke gøres ansvarlig for enhver efterfølgende ændring i andre tredjepartswebsider, der gives et link til. Inddragelsen af ethvert link til andre websider betyder ikke automatisk godkendelse af Bacterfield. Vi anbefaler på det stærkeste at du gør dig selv bekendt med og nøje læser de fortrolighedserklæringer samt juridiske vilkår og betingelser på alle andre hjemmesider som du besøger.

Garantier og ansvarsfraskrivelse

Brugen af denne webside er helt på eget ansvar.

Garantier

Denne webside er til rådighed på en “som den er”-basis, hvilket betyder: Bacterfield giver ingen garantier af nogen art, uanset om det er udtrykt, underforstået, lovbestemt eller på anden måde (herunder de underforståede garantier for salgbarhed eller tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål), herunder garantier eller påstande om, at materiale på denne hjemmeside er fuldstændigt, præcist, pålideligt, rettidigt, eller ikke krænkende over for tredjeparter. Ej heller, at adgangen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt er fejlfri eller fri for virus, at denne hjemmeside vil være sikker, samt at enhver rådgivning eller udtalelse fra Bacterfield via denne hjemmeside er korrekt eller til at stole på, og eventuelle påstande eller garantier herfor fraskrives derfor udtrykkeligt. Vær venligst opmærksom på at nogle retsområder ikke tillader udelukkelse af underforståede garantier, så nogle af disse udelukkelser gør sig muligvis ikke gældende for dig. Bacterfield forbeholder sig retten til uden advarsel og til enhver tid, at begrænse, suspendere eller ophæve din adgang til denne webside og enhver funktion eller del heraf.

Ansvar

Bacterfield og/eller enhver part involveret i skabelsen, produktionen eller leveringen af denne webside på vores vegne har intet ansvar eller forpligtelser for enhver direkte, indirekte, tilfældig, speciel, straffende eller følgeskade samt tab overhovedet, forbundet med din adgang til, brug af, manglende evne til at bruge, ændringer i indhold på denne side eller forbundet med enhver anden side du besøger via link fra denne side eller i den udstrækning det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fra enhver handling vi foretager os eller undlader at tage os på baggrund af e-mails du sender os.
Bacterfield og/eller enhver part involveret i skabelsen, produktionen eller leveringen af denne webside har ingen forpligtelser til at vedligeholde det materiale eller ydelser som er gjort tilgængelige på denne webside, eller for at levere rettelser, opdateringer eller frigivelser i forbindelse hermed. Alt materiale på denne webside kan ændres uden varsel. Derudover har Bacterfield ingen ansvar eller forpligtelser for tab forårsaget af vira som får adgang til din computer, udstyr eller anden ejendom på baggrund af brugen af eller downloading fra vores hjemmeside. Hvis du vælger at downloade materiale fra denne hjemmeside er det på eget ansvar.
I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, afstår du udtrykkeligt fra alle krav mod Bacterfield, dets direktører, medarbejdere, leverandører og programmører, som kan opstå ud fra din brug af denne webside.

Forbudt aktivitet

Det er strengt forbudt at foretage en handling, som Bacterfield efter eget skøn kan anse for upassende og/eller vil anse for at være en ulovlig handling eller som er forbudt i henhold til gældende lovgivning på denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til: enhver handling som udgør en overtrædelse af enten privatlivets fred (inklusiv uploading af privat information uden det berørte individs samtykke) eller andre personlige rettigheder; brug af denne hjemmeside til at beskadige Bacterfield, ansatte eller andre personer, eller at handle på en sådan måde at det stiller Bacterfields gode navn i dårligt lys; Uploading af filer som indeholder vira som kan forårsage skade på Bacterfields eller andre personers ejendom; og Posting eller overførsel af alt uautoriseret materiale til denne hjemmeside inklusiv men ikke udelukkende materiale som efter vores mening sandsynligvis forårsager irritation skadeligt for Bacterfields eller enhver tredje parts system eller netværkssikkerhed, materiale som er ærekrænkende, racistisk, uanstændigt, truende, pornografisk eller på anden måde ulovlig.

Retsområde og lovvalg

Du og Bacterfield indvilliger i, at enhver tvist eller krav udsprunget af/eller forbundet med brugen af denne hjemmeside er underlagt tysk ret, og udelukkende skal foreligges domstolene i Tyskland.

Bacterfield.com bemyndiger dig til at se og downloade én enkelt kopi af materialet på bacterfield.com og kun til eget ikke-kommerciel brug, og kun hvis du inkluderer følgende: "Copyright (c) 2002-2009, BACTERFIELD, All rights reserved" og alle andre copyright-beskeder som er inkluderet i indhold på bacterfield.com. Specifikke regler for brugen af specielt software og andet indhold som er tilgængeligt på hjemmesiden er inkorporeret i disse Vilkår og Betingelser ved reference.

Indholdet på bacterfield.com er beskyttet af copyright under både Europæisk og fremmed lov. Navn på indholdet forbliver hos Bacterfield eller deres licensgivere. Enhver brug af indholdet ikke udtrykkeligt tilladt i disse Vilkår og Betingelser er et brud på same Vilkår og Betingelser og kan være et brud på lov om ophavsret, varemærker eller andet. Indhold og funktioner kan ændres eller slettes uden forudgående varsel af bacterfield.com. Alle rettigheder som ikke udtrykkeligt er givet videre i disse Vilkår og Betingelser tilhører bacterfield.com og deres licensgivere.

Overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser medfører automatisk ophør af tilladelsen til at bruge indholdet på bacterfield.com og du skal omgående destruere enhver kopi af indhold eller delvist indhold fra siden.

Brugerindlæg

Du er enig i, at du ikke vil uploade eller videregive nogen form for kommunikation eller andet indhold til det offentlige rum (inklusiv message boards, publikationer etc.) som krænker eller overskrider nogen parts rettigheder. Ved at indsende kommunikation eller indhold til det offentlige rum accepterer du samtidig at indholdet ikke er fortroligt.

Brugen af Cookies

Som beskrevet i Bacterfields Fortrolighedserklæring burger denne webside cookies til at spore brugeres aktivitet under besøg på siden samt opretholde søgning for gentagende besøgende, og under forlængede besøg.

Brugen af Cookies betyder, at hver gang du kommer tilbage til denne webside genkender den din computer og tillader dig at tilgå specifik information, fx “dine bogmærker”. Cookies tillader også websiden at genkende din computer når du flytter dig fra et område eller feature til et andet. Dette betyder fx, at når du har registreret dig eller er logget-in er det ikke nødvendigt at gentage denne proces.

Sporing af dit besøg hjælper os med at forstå hvordan besøgende burger vores hjemmeside, og hvordan vi kan forbedre den for at imødekomme vores besøgendes behov. Denne sporingsinformation er anonym og der indsamles ingen personlige data som kan bruges til identifikation. Ydermere er det vores politik aldrig at dele disse statistiske data med nogen tredje part.

For mere information om Bacterfields brug af Cookies og hvordan du sletter dem fra din computer, henvises til Bacterfields Cookie-politik.

Denne side giver ikke veterinær rådgivning

Indholdet på bacterfield.com, såsom tekst, grafik, billeder og andet materiale er kun til informativ brug. Indholdet har ikke til formål at erstatte en dyrlæges, råd, diagnose eller behandling. Du bør altid søge dyrlæge med spørgsmål af enhver art vedrørende medicinsk behandling af dit kæledyr. Se aldrig bort fra dyrlægens råd eller vent med at søge dyrlæge på baggrund af noget du har læst på bacterfield.com!

Bacterfield.com anbefaler eller godkender ikke nogen specielle tests, dyrlæger, procedurer eller anden information som er nævnt på siden. Det er på eget ansvar at stole på enhver information stillet til rådighed af Bacterfield.com eller besøgende på siden. Vores eksperter hjælper gerne med adfærdsforespørgsler, men vær opmærksom på, at det ofte ikke er muligt at give råd via e-mail.

Selvom vi gør alt hvad vi kan for at sikre at detaljer på denne hjemmeside er korrekte, og meningerne er fair og rimelige, gives der ingen garanti, udtrykkeligt eller underforstået, om nøjagtigheden, fuldstændigheden eller rigtigheden af de angivne oplysninger eller udtalelser. Bacterfield tager ingen ansvar for eventuelle konsekvenser af ukorrekt information.

Passwords

Hvor det er relevant, er du selv ansvarlig for at vedligeholde fortroligheden af ethvert password du har valgt i forbindelse med registrering. For at sikre dit password bør du ikke afsløre det overfor nogen tredje part. Du er ansvarlig for al aktivitet som sker under brugen af dit password. Hvis du bliver klar over at en tredje part har opnået adgang til dit password eller uautoriseret brug af samme, skal du indberette dette til os omgående og registrere dig igen med et nyt password.

Opdatering af juridisk meddelelse

Vi forbeholder os ret til at foretage enhver ændring eller rettelse i dette dokument. Se venligst denne side med jævnlige mellemrum for at læse denne evt. ny information.

Copyright © Bacterfield GmbH, Hamburg, 1. januar 2017